ภาพกิจกรรมเดือน มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2566

ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

พิธีอัญเชิญต้น “ปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” ประดิษฐานปลูก ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวดแหลมแค วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการไลฟ์สด งาน RU OK RUN 2023 ณ ร้าน RU OK RUN เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำการโปรโมทงานวิ่ง RU OK RUN 2023 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และครอบครัว บุคลากร และนักวิ่งประจำจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการถ่ายทำ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2566

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ถ่ายทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) รายวิชาการพัฒนาบทและศิลปะการเล่าเรื่อง โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรมเดือน มีนาคม 2566

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” สำหรับนักศึกษาที่จบภาคการศึกษา 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงสาขาวิชาการจัดการ ปี 2568 (ยกร่างหลักสูตร) วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สอนการทำไข่เค็มและทำน้ำพริกข่ามะขามป้อม ณ ห้องประชุมประชานารถ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศพิธีรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยอาจารย์สกาวกาญจน์ ปิยะวิทย์วนิช วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566

คณาจารย์และนักศึกษารับของที่ระลึกจากกิจกรรม Pre-Order เสื้อโปโลคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ กทม. วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 2)

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 1)

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 2)

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 1)

ภาพบรรยากาศการติดตั้งป้ายแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ การออกแบบกราฟิกของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ การออกแบบกราฟิกของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับแถวบัณฑิตและกรรมการฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดตัวทีมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

การถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

มอบของที่ระลึกและขอขอบคุณคณาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรในการบรรยายออนไลน์ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมดอกไม้สำหรับถ่ายภาพให้กับว่าที่บัณฑิต วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” วิทยากรโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะด้านภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

การถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ มีพึ่ง วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะด้านผู้ประกอบการ” วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

การถ่ายภาพแบบเสื้อโลโก้ Busit ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

การอบรม V-Motion Virtual Idol 2023 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน ArtToysJams 2023

ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ E-Learning สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ผลงานการถ่ายภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในนิทรรศการงาน “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการงาน “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการวิชาการ “SSM Fair 2023 : เปิดบ้านสุรศักดิ์ฯ เที่ยวทั่วไทย ไฉไล 6 ภาค” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันสถาปนาอุเทนถวาย ครบรอบ 89 ปี วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรมเดือน มกราคม 2566

ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ E-Learning สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

ครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.ตะวันออก ปี 2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการ Busit Day 2023 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ หรือ ROUK วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Busit Day 2023 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2565

มอบหนังสือเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม Busit Day ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2565 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเข้าติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลตะวันออก” เพื่อเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพงานกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการเรียนรู้และสืบสานตำนานบัวสู่นวัตกรรมสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

งานปัจฉิมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม การปรับเปลี่ยนแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน Circular Economy​ พร้อมแผนการตลาดระหว่างประเทศ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือน ตุลาคม 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

การสัมมนา “สร้างรายได้ให้ปังทำคอนเทนต์ให้จำ การตลาดบน Tiktok แพลตฟอร์มบันเทิงยอดนิยม” ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

พิธีรับผ้ากฐินพระราชทาน วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

การสัมมนาในหัวข้อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม, ขั้นตอนเเละกระบวนการพัฒนาเกม รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Live Facebook

โครงการ “Behind the scenes to the movie ก่อนจะเป็นหนัง 1 เรื่อง” วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือน กันยายน 2565

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี

“นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

“วันราชมงคลน้อมเกล้า” วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพกับตัวแทนนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

โครงการอบรมนักศึกษาผู้นำกิจกรรม วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2

การประกวดดาว เดือน และดาวตะวัน 2022 ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565

โครงการอาสาสร้างฝาย ปี 10 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฝากตัวเป็นศิษย์ ถวายตัวเป็นลูกเจ้าฟ้าจักรพงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ภาพกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2565

งาน “SCT Chan Fun Run วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้ 2022” วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ภาพกิจกรรมเดือน มิถุนายน 2565

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1, เทียบโอน และภาคสมทบนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 22 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพระรูปของ จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2565

กิจกรรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา/หนังสือ” กิจกรรมที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเดือน เมษายน 2565

ภาพงานปัจฉิมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมเดือน มีนาคม 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพพิธีการฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ภาพกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เจเจมอลล์ จตุจักร กทม.

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) แก่บัณฑิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ ระหว่างวันที่​ 11-​12 กุมภาพันธ์​ 2565​

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565

การถ่ายทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565