Skip to main content
search

ภาพกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2566

เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ “Change the World” เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ช่อง NBT วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

การคัดตัวนักกีฬาแบดมินตัน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแข่งขันกีฬา 9 มทร. ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2567

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที วันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2566

การประกวด Busit Star Idol 2023 (รอบตัดสิน) ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

ภาพรวมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศการเดินขบวนพาเหรดของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

นิทรรศการ “เปิดบ้าน CTC 2023” The future of skill begins here. ทักษะแห่งโลกอนาคตเริ่มต้นที่เทคโนชล วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสารวิทยา วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านที่ 1 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และด้านที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อมในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 5 ด้านในกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” Busit Star Idol 2023 ” ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม ถึง 7 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ในรายการ RMUT Talk วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

งานลอยกระทงประจำปี 2566 “ราชมงคลบูรพอธิษฐาน” และงาน BUSIT STAR IDOL 2023 สืบสานประเพณี วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 6 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

การประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ด้วยกลไก University Holding Company ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ และนศ.สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศึกษาดูที่งานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอสมุด อาคาร 5 ชั้น 3 และ ศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 5 ชั้น 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

รับมอบของสนับสนุนจากบริษัท วอนท์ วอนท์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนงานกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565/ปีงบประมาณ 2566 เยี่ยมชมร้าน RU OK Shop เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565/ปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ติดป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เขตดินแดง กทม.

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เขตดินแดง กทม.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมือง​ ​จังหวัดจันทบุรี

พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันอังคารที่​ 7 พฤศจิกายน​ 2566 ณ​ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมือง​ ​จังหวัดจันทบุรี​

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

งานปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟิกเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา สังกัด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรมเดือน ตุลาคม 2566

บันทึกวิดีโอรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

บันทึกเสียงรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT ดำเนินรายการโดยอาจารย์ศนียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566

งานสัมมนา Storyboard Scheming “จากเรื่องราว สู่ภาพร่าง” วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566

บันทึกเสียงรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT ดำเนินรายการโดยอาจารย์ศนียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

Fashion Show OOTD JEANS (OUTFIT OF THE DAY) จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด วิชาสัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์วันออกพรรษา ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

พิธีทำบุญตักบาตร อนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

การแข่งขัน E-Sport ROV BUSIT 2023 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

งานสัมมนา “How to make contents send to Tiktok” วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน กันยายน 2566

บันทึกเสียง รายการ “ชวนกันมานั่งคุย by BUSIT EP.3-4” วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ STAR STEMS เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566

บันทึกเสียง รายการ “ชวนกันมานั่งคุย by BUSIT EP.2” วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

กิจกรรม DiscoverU เปิดประสบการณ์การแห่งการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และกลุ่มวิชาการจัดการขนส่งและกระจายสินค้า วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

งานสัมมนา Becoming To A Streamer เส้นทางสู่สนามสตรีมเมอร์ จัดโดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศ วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

บันทึกเสียงรายการชวนกันมานั่งคุย EP.1 วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

กิจกรรมวันคุมกำเนิดโลก หรือ World Contraception Day วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

คณะกรรมการตัดสินกีฬาในงานกีฬาอินทนิลเกมส์ รับมอบของที่ระลึก 2566 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

นักกีฬาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับมอบเกียรติบัตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบ STAR STEMS เพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ความแตกต่างระหว่างบุคคลลักษณะภายนอกกับโหงวเฮ้ง เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ” วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

นักศึกษารับมอบของที่ระลึก จากรางวัล ภาพ “ยิ้มดีมีรางวัล” และ ภาพ “ตีดีมีรางวัล” ในงานกีฬาอินทนิลเกมส์ 2566

มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินขบวนพาเหรด ในโครงการสนับสนุนกีฬาอินทนิลเกมส์ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันราชมงคลน้อมเกล้า 15 กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

กิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” จัดโดย สาขาวิชาระบบสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี วันพุธที่ 13 กันยายน 2556

ประมวลภาพโครงการสนับสนุนกีฬาอินทนิลเกมส์ ประจำปี 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เขียนคำเสนอขอโครงการให้กับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ” วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

กิจกรรม Freshy Boy&Girl 2023 หรือการประกวดดาวและเดือนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และนำเสนอบทความ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง​ จังหวัดสมุทรปราการ ​ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

คณาจารย์และนักศึกษารับมอบกลองและอุปกรณ์สันทนาการที่ใช้ในโครงการสนับสนุนกีฬาอินทนิลเกมส์ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

มอบของที่ระลึกให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมนำเสนอบทความงานวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน งานกีฬาอินทนิลเกมส์ 2566 รวมทุกประเภท ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2566 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

เบื้องหลังการถ่ายภาพผู้สมัครเข้าร่วมประกวด Freshy Boy&Girl 2023

ภาพกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2566

คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2566

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนการสอนยุคดิจิทัล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม “วัยใสรู้เท่าทันเทคโนโลยีโลกยุคดิจิทัล” วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนการสอนยุคดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสื่อการสอนด้วย Canva สำหรับครูในยุคดิจิทัล” วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนการสอนยุคดิจิทัล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม “วัยใสรู้เท่าทันเทคโนโลยีโลกยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนการสอนยุคดิจิทัล กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสื่อสารสอนด้วย Canva สำหรับครูในยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านนรลักษณ์ศาสตร์ และความรู้ด้านหัตถศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบการ” หัวข้อบรรยาย “ความแตกต่างระหว่างบุคคลลักษณะภายนอกกับโหงวเฮ้ง” วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านนรลักษณ์ศาสตร์ และความรู้ด้านหัตถศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบการ” หัวข้อบรรยาย “เซ็นแล้วดี เซ็นแล้วเฮง ต้องเซ็นอย่างไร” วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพรหมวงศาราม วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการตลาด วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2566

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2568) สาขาวิชาการจัดการ กิจกรรมที่ 3 กลั่นกรองหลักสูตร วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม “เอิ้นน้องสู่ขวัญ โฮมกันจักรพงษ” พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พญายอช่อที่ 30 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อม-รับขวัญ นักศึกษาใหม่เพื่อก้าวสู่โลกสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน มิถุนายน 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารนเทศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ มทร.กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมโครงการบริษัทจำลองของ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพกิจกรรมงานวิ่ง RU OK RUN 2023 “กระต่ายกับเต่า พาเพลินเดินวิ่ง” วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ที่สนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ที่สนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (รูปแบบออนไลน์) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพระรูปของ จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2566 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แชทบอท (Chatbot) ระบบตอบแชทข้อความอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566

ขอขอบคุณบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

การประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2566

ภาพการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีอัญเชิญต้น “ปรมตฺถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” ประดิษฐานปลูก ณ ลานธรรมหลวงพ่อทวดแหลมแค วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการไลฟ์สด งาน RU OK RUN 2023 ณ ร้าน RU OK RUN เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำการโปรโมทงานวิ่ง RU OK RUN 2023 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และครอบครัว บุคลากร และนักวิ่งประจำจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการถ่ายทำ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2566

สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ถ่ายทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) รายวิชาการพัฒนาบทและศิลปะการเล่าเรื่อง โดยอาจารย์ผู้สอน ดร.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรมเดือน มีนาคม 2566

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” สำหรับนักศึกษาที่จบภาคการศึกษา 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงสาขาวิชาการจัดการ ปี 2568 (ยกร่างหลักสูตร) วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สอนการทำไข่เค็มและทำน้ำพริกข่ามะขามป้อม ณ ห้องประชุมประชานารถ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพบรรยากาศพิธีรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยอาจารย์สกาวกาญจน์ ปิยะวิทย์วนิช วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566

คณาจารย์และนักศึกษารับของที่ระลึกจากกิจกรรม Pre-Order เสื้อโปโลคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ กทม. วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 2)

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 1)

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 2)

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ชุด 1)

ภาพบรรยากาศการติดตั้งป้ายแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ การออกแบบกราฟิกของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หัวข้อ การออกแบบกราฟิกของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกำกับแถวบัณฑิตและกรรมการฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดตัวทีมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

การถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

มอบของที่ระลึกและขอขอบคุณคณาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรในการบรรยายออนไลน์ วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมดอกไม้สำหรับถ่ายภาพให้กับว่าที่บัณฑิต วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” วิทยากรโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะด้านภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

การถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ มีพึ่ง วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะด้านผู้ประกอบการ” วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “ศรีวิชัยเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

การถ่ายภาพแบบเสื้อโลโก้ Busit ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

การอบรม V-Motion Virtual Idol 2023 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน ArtToysJams 2023

ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ E-Learning สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ผลงานการถ่ายภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในนิทรรศการงาน “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการงาน “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นิทรรศการวิชาการ “SSM Fair 2023 : เปิดบ้านสุรศักดิ์ฯ เที่ยวทั่วไทย ไฉไล 6 ภาค” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันสถาปนาอุเทนถวาย ครบรอบ 89 ปี วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพกิจกรรมเดือน มกราคม 2566

ถ่ายทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ E-Learning สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

ครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.ตะวันออก ปี 2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

กิจกรรมโครงการ Busit Day 2023 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ หรือ ROUK วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Busit Day 2023 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2565

มอบหนังสือเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม Busit Day ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2565 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเข้าติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565

การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลตะวันออก” เพื่อเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพงานกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมการเรียนรู้และสืบสานตำนานบัวสู่นวัตกรรมสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

งานปัจฉิมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม การปรับเปลี่ยนแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน Circular Economy​ พร้อมแผนการตลาดระหว่างประเทศ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือน ตุลาคม 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

การสัมมนา “สร้างรายได้ให้ปังทำคอนเทนต์ให้จำ การตลาดบน Tiktok แพลตฟอร์มบันเทิงยอดนิยม” ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565

พิธีรับผ้ากฐินพระราชทาน วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

การสัมมนาในหัวข้อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม, ขั้นตอนเเละกระบวนการพัฒนาเกม รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Live Facebook

โครงการ “Behind the scenes to the movie ก่อนจะเป็นหนัง 1 เรื่อง” วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรมเดือน กันยายน 2565

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี

“นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

“วันราชมงคลน้อมเกล้า” วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพกับตัวแทนนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

โครงการอบรมนักศึกษาผู้นำกิจกรรม วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2

การประกวดดาว เดือน และดาวตะวัน 2022 ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565

โครงการอาสาสร้างฝาย ปี 10 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฝากตัวเป็นศิษย์ ถวายตัวเป็นลูกเจ้าฟ้าจักรพงษ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ภาพกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2565

งาน “SCT Chan Fun Run วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้ 2022” วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ภาพกิจกรรมเดือน มิถุนายน 2565

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1, เทียบโอน และภาคสมทบนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Microsoft Team วันที่ 22 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพระรูปของ จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรมเดือน พฤษภาคม 2565

กิจกรรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา/หนังสือ” กิจกรรมที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมศึกษาดูงานระบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเดือน เมษายน 2565

ภาพงานปัจฉิมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 และภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมเดือน มีนาคม 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพพิธีการฝึกซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

ภาพกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2565

การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เจเจมอลล์ จตุจักร กทม.

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK) แก่บัณฑิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณาจารย์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ ระหว่างวันที่​ 11-​12 กุมภาพันธ์​ 2565​

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565

การถ่ายทำวิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

Close Menu