Skip to main content
search

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมชมการถ่ายภาพแบบเสื้อโลโก้ Busit ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ศนียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ควบคุมการถ่ายภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 8 ชั้น 6 ในการถ่ายแบบครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu