Skip to main content
search

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นตัวแทนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาอุเทนถวาย ครบรอบ 89 ปี ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu