Skip to main content
search

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องประชุมประชานารถ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu