Skip to main content
search
previous arrow
8
แบนเนอร์หน้าเว็บคณะบริหาร (7)
แบนเนอร์หน้าเว็บคณะบริหาร (1)
แบนเนอร์หน้าเว็บคณะบริหาร
bn01
bn02
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม
สายด่วน แบนเนอร์
next arrow

มาทำความรู้จักกับพวกเราชาว BUSIT

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คลิกเลย
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
23 เมษายน 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) ศูนย์บริการวิชาการและหารายได้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ…
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 กรกฎาคม 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องบทสะท้อนความพอเพียงที่ยั่งยืนของชุมชนในรูปแบบวิดีโอในหัวข้อ “หนึ่งเรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน”

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพ…
Read More
คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ
6 มิถุนายน 2024 in คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ

รอบ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567

คำสั่งที่ 196/2567 เรื่อง แต่ง…
Read More
ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย
17 มิถุนายน 2024 in ข่าวประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 การจัดการศึกษาสำหรับโครงการไฟว์พลัส (Five’s Plus)

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระ…
Read More
ข่าวประกาศฝ่ายบริหารและแผน
6 กุมภาพันธ์ 2024 in ข่าวประกาศฝ่ายบริหารและแผน

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567)

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนด…
Read More
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
19 กรกฎาคม 2024 in ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคาร ๖ ชั้น ๑ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร…
Read More
รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ
2 มกราคม 2024 in รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ปี 2567

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการปร…
Read More
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
1 กรกฎาคม 2024 in ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ…
Read More

คลิปวิดีโอแนะนำสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Reels

แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานทะเบียน

ระบบ e-Learning

แบบฟอร์ม มคอ. และแผนการสอน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์

สมัครใช้งาน@RMUTTO

สมัครใช้งาน e-mail

ระบบ e-Manage

คู่มือระบบ e-Manage

Logo คณะบริหารธุรกิจฯ 2024

แบบฟอร์มส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์/แฟนเพจ หน่วยงานภายใน มทร.ตะวันออก
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
Close Menu