Skip to main content
search

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนมิถุนายน 2567

ขอขอบคุณบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ โครงการ Five’s Plus ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ เรียนที่เขตพื้นที่บางพระ จ.ชลบุรี) วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ BCG ของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศนักศึกษาตัวแทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมการถ่ายทำคลิปวิดีโอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

ปัจฉิมนิเทศภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ออนไลน์) วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนพฤษภาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

ถ่ายทำคลิปวิดีโอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยศิษย์เก่า คุณโซ่ ณัฐวุฒิ กลางณรงค์ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำคลิปวิดีโอคณาจารย์ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

ตัวแทนบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนเมษายน 2567

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 2567 (รอบสถาบันการศึกษา) ประจำปี 2567 ในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

การประชุมสัมมนางานวิจัยในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ได้รับการอ้างอิง” วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

กิจกรรมงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

งานรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ขอขอบคุณนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาช่วยงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนมีนาคม 2567

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Cape Racha Hotel จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ณ ศาลาศรีทองรวมใจ 66 วัดเขาบางพระ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

ถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษา 2/2566 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติจริง Live สดขายสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน รายวิชา “ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดและการนำเสนอ” วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2567

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

งานสัมมนา GAME ดี มีเรื่อง โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งานสัมมนา COLOR CREATE COMMUNICATION สี สร้างสรรค์ สื่อ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสากล “BUSIT IN LOVE” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมสามัญครั้งที่ 1 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ เดือนมกราคม 2567

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

กิจกรรม BUSIT DAY ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย – จีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

แนะแนวการศึกษาต่อที่ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567

โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

ขอขอบคุณนักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ที่ได้มาช่วยงานทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ บริเวณอาคาร 9 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567

กิจกรรม “สวพ. สัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

Close Menu