Skip to main content
search
23 เมษายน 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) ศูนย์บริการวิชาการและหารายได้ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ…
Read More
23 เมษายน 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญชวนคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในงานวิจัยในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ได้รับการอ้างอิง”

ขอเชิญชวนคณะกรรมการการจัดการคว…
Read More
23 กุมภาพันธ์ 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Precudure, SOP) สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ…
Read More
23 มกราคม 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศ เรื่อง วิธีดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง วิธีดำเนินการเลื…
Read More
23 มกราคม 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้…
Read More
10 มกราคม 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญรับชมและรับฟัง รายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT [EP.15] ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น.

ขอเชิญรับชมและรับฟัง รายการชวน…
Read More
5 มกราคม 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร…
Read More
4 มกราคม 2024 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร…
Read More
17 ตุลาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร…
Read More
7 ตุลาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศขยายการรับสมัคร BUSIT STAR IDOL 2023 จากเดิมวันที่ 2 – 9 ตุลาคม 2566 ขยายเป็นระหว่างวันที่ 2 – 14 ตุลาคม 2566 นี้

ประกาศขยายการรับสมัคร BUSIT ST…
Read More
29 กันยายน 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

BUSIT STAR IDOL 2023

 BUSIT STAR IDOL 2023... ไม่ว่…
Read More
26 กรกฎาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านนรลักษณ์ศาสตร์ และความรู้ด้านหัตถศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบการ”

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร…
Read More
26 กรกฎาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านนรลักษณ์ศาสตร์ และความรู้ด้านหัตถศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบการ”

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสา…
Read More
17 มีนาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมการถ่ายภาพระดับเบื้องต้นด้วย Smartphone”

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร…
Read More
9 มีนาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ…
Read More
23 กุมภาพันธ์ 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Order เสื้อโปโล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที…
Read More
23 กุมภาพันธ์ 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ว่าที่บัณฑิต และศิษย์เก่า ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ วันซ้อมรับปริญญา

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุก…
Read More
14 กันยายน 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศ…
Read More
26 กรกฎาคม 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ขยา…
Read More
12 กรกฎาคม 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ฯ พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบรอบ 70 ปี

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอขอบค…
Read More
12 กรกฎาคม 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงา…
Read More
6 มิถุนายน 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Precedure, SOP) สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ…
Read More
11 พฤษภาคม 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงา…
Read More
30 มีนาคม 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโ…
Read More
14 กุมภาพันธ์ 2022 in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

แจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจาร…
Read More
Close Menu