ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ เ…
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศขยายการรับสมัคร BUSIT STAR IDOL 2023 จากเดิมวันที่ 2 – 9 ตุลาคม 2566 ขยายเป็นระหว่างวันที่ 2 – 14 ตุลาคม 2566 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
BUSIT STAR IDOL 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านนรลักษณ์ศาสตร์ และความรู้ด้านหัตถศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบการ”
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านนรลักษณ์ศาสตร์ และความรู้ด้านหัตถศาสตร์ สำหรับผู้ประกอบการ”
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมการถ่ายภาพระดับเบื้องต้นด้วย Smartphone”
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Precudure, SOP) สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Order เสื้อโปโล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ว่าที่บัณฑิต และศิษย์เก่า ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ วันซ้อมรับปริญญา
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิตคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ฯ พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ครบรอบ 70 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Precedure, SOP) สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ
แจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ