คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณ อาคาร 9 ชั้น 1 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

เริ่มงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 🕗 เป็นต้นไป

*แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพในการเข้าร่วมงาน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ