Skip to main content
search
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ…
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2567”
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในงานกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้วที่ Google Drive
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่นเพชรราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละด้าน
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม กีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” สำหรับนักศึกษาที่จบภาคการศึกษา 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
“บาตร” หนึ่งใน 8 อัฐบริขารที่สำคัญในพุทธศาสนา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
เปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะออนไลน์วันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซุซุ
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
บริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แพลตฟอร์ม THEZCAPE ดิ-เอส-เคป) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพูดคุยรายละเอียดความร่วมมือด้านการสนับสนุนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดงาน
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซุซุ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563
Close Menu