ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

ในเวลา https://…
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ” สำหรับนักศึกษาที่จบภาคการศึกษา 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
“บาตร” หนึ่งใน 8 อัฐบริขารที่สำคัญในพุทธศาสนา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
เปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ร่วมกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะออนไลน์วันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซุซุ
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
บริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (แพลตฟอร์ม THEZCAPE ดิ-เอส-เคป) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพูดคุยรายละเอียดความร่วมมือด้านการสนับสนุนนักศึกษาเข้าสู่ตลาดงาน
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซุซุ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
ประกาศ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563