Skip to main content
search

💞💞 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ เรียนที่เขตพื้นที่บางพระ จ.ชลบุรี) เรามีนัดกันในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เขตพื้นที่บางพระ จ.ชลบุรี

แล้วพบกันนะคะ 🥰🥰

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu