Skip to main content
search
previous arrow
แบนเนอร์หน้าเว็บคณะบริหาร (3)
แบนเนอร์หน้าเว็บคณะบริหาร
แบนเนอร์หน้าเว็บคณะบริหาร (1)
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (4)
banner หน้าเว็บ (1)
banner หน้าเว็บ (2)
banner หน้าเว็บ (3)
สินค้า ruok
ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม
สายด่วน แบนเนอร์
ปก busit
next arrow

อาจารย์ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจฯ อ่านข่าวทั้งหมดอ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ อ่านข่าวทั้งหมดอ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศรับสมัครงาน อ่านข่าวทั้งหมดอ่านข่าวทั้งหมด

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ

การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
กิจกรรมงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
งานรดน้ำขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
ขอขอบคุณนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาช่วยงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Cape Racha Hotel จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน ณ ศาลาศรีทองรวมใจ 66 วัดเขาบางพระ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
ถ่ายทำรายการชวนกันมานั่งคุย by BUSIT วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษา 2/2566 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กิจกรรมการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติจริง Live สดขายสินค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน รายวิชา “ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดและการนำเสนอ” วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2567
งานสัมมนา GAME ดี มีเรื่อง โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

คลิปวิดีโอแนะนำสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

เอกสารฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารฝ่ายบริหารและแผน

เอกสารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ปฏิทินกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบงานทะเบียน

ระบบ e-Learning

แบบฟอร์ม มคอ. และแผนการสอน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2557

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์

สมัครใช้งาน@RMUTTO

สมัครใช้งาน e-mail

ระบบ e-Manage

คู่มือระบบ e-Manage

Logo คณะบริหารธุรกิจฯ 2024

เว็บไซต์/แฟนเพจ หน่วยงานภายใน มทร.ตะวันออก
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
Close Menu