Skip to main content
search

อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการอาสาสร้างฝาย ปี 10 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu