ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสม. (Enterprise Architecture of NHRC) โดยวิธีคัดเลือก  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ