ขอเรียนเชิญท่านหรือบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023 “Unlocking Trade for CLMVT มุ่งสู่การค้าเพื่อบ้านยุคใหม่”  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ