ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล”  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ