ขอเชิญเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ อบรม “TRIUP ACT ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย บทบาทที่ผู้บริหารและนักวิจัยควรรู้”  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ