สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2566 (Post-RELC Seminar 2023) ครั้งที่ 57   คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ