ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเสนอให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2023  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ