ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ