Skip to main content
search

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ จำนวน 3 หน่วยงาน  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/

หน่วยงานที่เปิดรับสมัครดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. สำนักงานยุทธศาสตร์

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

3. กองกลาง

3.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

3.2 ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu