2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยระบบ Zoom Meeting Online

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 3/2564
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยระบบ Zoom Meeting Online

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 6/2564
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยระบบ Zoom Meeting Online

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 7/2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2564 ด้วยระบบ Zoom Meeting Online

13. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจฯ ครั้งที่ 13/2564
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ด้วยระบบ Zoom Meeting Online

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ