ขอส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2566  คลิกเพื่ออ่าน

1. สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คณะศิลปศาสตร์

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ