Skip to main content
search

ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิต ที่เพิ่งจบการศึกษา (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) ในรูปแบบออนไลน์  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu