ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน  คลิกเพื่ออ่าน

1. ทุนรัฐบาลแคนาดา ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships
and Educational Exchanges for Development (SEED) ประจำปีการศึกษา 2566-2567

2. มหาวิทยาลัยเกษตรชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ