ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

About admin คณะบริหารธุรกิจฯ