ผู้ลงข่าว WIRULDA_S วันที่ พ.ค.-27-2563 06:08:21 0 0 55
เว็บไซต์มาตรการรับมือ COVID-19 มทร.ตะวันออก
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
คู่มือการใช้งาน Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

เอกสารประกาศ 

ฉบับที่ 1_มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 


ฉบับที่ 2_มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 


ฉบับที่ 3_มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 


ฉบับที่ 4_มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 


ฉบับที่ 5_มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 


 

 

ผู้ลงข่าว WIRULDA_S วันที่ พ.ค.-27-2563 06:08:21 0 0 55